Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informații si documente cu privire la obligativitatea înscrierii persoanelor fizice si juridice in registrul de evidenta a sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate

Nr._______ din ______.2022

                                                        ANUNT                         

 

Conform prevederilor HG nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, Primaria Comunei Mihaesti are obligaţia de a completa în „Registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate din Comuna Mihaesti” datele privind beneficiarii de fose septice/toalete cu bazine de pe raza localităţii Mihaesti, judetul Valcea.

Potrivit prevederilor art. 10 şi 11 din HG 714/2022, persoanele fizice şi juridice, proprietari ai spaţiilor conectate la sisteme individuale adecvate de colectare şi epurare, au obligaţia de înscriere în registru a sistemelor individuale în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.

Obligaţia înregistrării revine şi proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a actului normativ mai sus menţionat, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia.

Formularele de înscriere (persoane fizice si juridice) pot fi descărcate de  pe site-ul Primăriei Comunei Mihaesti  https://www.primaria-mihaesti.ro/anunturi-diverse/

Nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a dispoziţiilor menţionate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

 

                                                     PRIMAR,